هایال

هایال

هایال (خیالِ سرگردان)
hayall.ir

گاهی گوش می دهم 🎧

گاهی می نویسم


آخرين مطالب

۹ مطلب با موضوع «من و من» ثبت شده است

ذهنمسلام

معلممون گفته یه جمله ترسناک بنویسید میشه کمکم کنی

۰ نظر ۹۹/۱۱/۰۲
محمدی نژاد

اسمش پرستو بود

۰ نظر ۹۸/۱۱/۱۶
محمدی نژاد

به چی داری فکر میکنی؟
    آرزو                               

۰ نظر ۹۸/۰۵/۱۰
محمدی نژاد

                           خوابت میاد؟     

           نه                 

۰ نظر ۹۸/۰۲/۰۶
محمدی نژاد

من عاشقم

عاشق؟

آره

۰ نظر ۹۷/۱۲/۰۱
محمدی نژاد

: تازه فهمیدم

۰ نظر ۹۷/۱۰/۲۹
محمدی نژاد

: دوسش دارم
: کی رو؟

۰ نظر ۹۷/۰۸/۲۰
محمدی نژاد


: داره نم نم بارون میاد

: سلام...

۰ نظر ۹۷/۰۶/۳۰
محمدی نژاد

:چی شده؟ تو فکری

: فروختم

۰ نظر ۹۷/۰۵/۱۰
محمدی نژاد