هایال

هایال

هایال (خیالِ سرگردان)
hayall.ir

گاهی گوش می دهم 🎧

گاهی می نویسم


آخرين مطالب

۱۰ مطلب با موضوع «سَبُک مغز» ثبت شده است

نه تقصیر شب است که سیاه آفریده شده

۰ نظر ۰۰/۰۵/۱۶
محمدی نژاد


پسرک؛  کَفترباز حرفه ای بود

۰ نظر ۹۹/۰۹/۰۲
محمدی نژاد


بچه که بودیم از بارون شدید و برف زیاد، یه ترس عجیبی داشتم

۰ نظر ۹۸/۱۱/۰۴
محمدی نژاد

موقع خواب بود

سرشو از میله های زندون آورد بیرون

پرسید "نامه ی من نرسید؟"

۰ نظر ۹۸/۰۷/۰۱
محمدی نژاد

اولین روز مهر هوای ابری

اولین روز برگشتنش از مدرسه بود 

۰ نظر ۹۷/۰۹/۰۱
محمدی نژاد
۰ نظر ۹۷/۰۶/۱۱
محمدی نژاد
۰ نظر ۹۷/۰۲/۲۳
محمدی نژاد


پنج ساله بودم
که پدر دوستم دوچرخه خرید و پدر من به دستهای خالیش نگاه کرد
پدرم گفت به وقت برداشت محصول برایت دو چرخه میخرم و من چیزی نگفتم
فصل برداشت در آبادی ما پاییز بود

۰ نظر ۹۶/۱۲/۲۵
محمدی نژاد

اواخر پاییز بود

برف هنوز زیاد نباریده بود (به قول ما اَلَـکی باریده بود)
ولی آب شیر حیات یخ زده بود
خسته از بازی فوتبال بین گل و لای کوچه به خونه برگشت
هنوز نیم متری با "در" فاصله داشت که صدای جیغ و داد وحشتناکی از درون خانه به گوشش رسید
جیغ و دادی شبیه شب گذشته
شبیه  همه ی 11سال گذشته....

۰ نظر ۹۶/۱۱/۲۴
محمدی نژاد


بعد از ظهر تابستان

دست فروشی می کردم
هوا هم گرم بود
توی کوچه همه بچه ها بادکنک داشتند ...جز من!
نشستم
چشمهایم را بستم

۰ نظر ۹۶/۰۱/۲۶
محمدی نژاد