هایال

۱۸ مطلب با موضوع «حس بد» ثبت شده است

آدما دو دسته اند

۰ نظر ۹۹/۱۱/۰۴
محمدی نژاد


داری بحث میکنی وسط بحث و توضیح میخوای شوخی کنی مثال واقعی از خاطرات گذشته میزنی

۰ نظر ۹۹/۰۶/۱۳
محمدی نژاد
۰ نظر ۹۹/۰۱/۰۱
محمدی نژاد


بچه که بودیم از بارون شدید و برف زیاد، یه ترس عجیبی داشتم

۰ نظر ۹۸/۱۱/۰۴
محمدی نژاد


گاهی دلم برای ساده ترین اتفاقات شور میزنه

دلشوره ست دیگه وقتی میخواد بیافته به جونت میافته

۰ نظر ۹۸/۰۶/۱۵
محمدی نژاد

شده میون حرف زدنت یاد خاطره ای بیافتی یهو دلت بگیره؟

۰ نظر ۹۸/۰۱/۱۸
محمدی نژاد
۰ نظر ۹۷/۱۲/۲۴
محمدی نژاد

 وقتی از روی عکسهات، عکس میگیرم

۰ نظر ۹۷/۱۲/۲۰
محمدی نژاد

نزدیکه عیده

یواش یواش سراشون شلوغ میشه 

۰ نظر ۹۷/۱۲/۰۳
محمدی نژاد


بعضی صداها اذیت کننده س

۰ نظر ۹۷/۰۸/۱۵
محمدی نژاد