هایال

هایال

هایال (خیالِ سرگردان)
hayall.ir

گاهی گوش می دهم 🎧

گاهی می نویسم


آخرين مطالب

۱۶ مطلب با موضوع «فصلِ کابوس!» ثبت شده است

بخواب

مبادا فریب جملات عید را بخوری

۰ نظر ۹۷/۰۱/۰۱
محمدی نژاد
۰ نظر ۹۶/۱۱/۰۲
محمدی نژاد


گاهی باید بی خیال شد اما همین که می خواهی بیخیال شوی خیالها شروع می شوند خیالهایی که دست خود آدم نیست
گاهی هرچه قدر سعی می کنی افکارت دست خودت باشد نمی شود که نمی شود
گاهی باید تسلیم شوی ...

۰ نظر ۹۶/۱۰/۲۹
محمدی نژاد


نگاه میکنی
و من نیز نگاه میکنم
و بعد هر دو بقیه چایمان را مینوشیم

۰ نظر ۹۶/۰۲/۰۱
محمدی نژاد


تلخم ...خیلی تلخ

تلخ تر از هر زهرماری که فکرش را بکنید

این تلخی سالهاست که با من است
اما تلخ بودن بهانه برای انسان نبودن نیست
مشکل داشتن توجیهی بر انسان نبودن نیست

۰ نظر ۹۶/۰۱/۲۲
محمدی نژاد

ما کودکی را دوست داریم که به دنیا نیامده

۰ نظر ۹۶/۰۱/۱۹
محمدی نژاد