هایال

گفتی ای دوست به عاشق شدنت هشیاری؟

۰ نظر ۰۰/۰۳/۲۹
محمدی نژاد
۰ نظر ۰۰/۰۳/۱۵
محمدی نژاد
۰ نظر ۰۰/۰۱/۰۸
محمدی نژاد
۰ نظر ۹۹/۱۲/۲۳
محمدی نژاد

آدما دو دسته اند

۰ نظر ۹۹/۱۱/۰۴
محمدی نژاد
۰ نظر ۹۹/۱۰/۱۷
محمدی نژاد

سادگی می کند قلبم

۰ نظر ۹۹/۱۰/۰۱
محمدی نژاد

بعضی چیزارو نمیشه به هیچ کس توضیح داد اما بعضی چیزارو نباید توضیح داد

۰ نظر ۹۹/۰۹/۳۰
محمدی نژاد
۱ نظر ۹۹/۰۹/۲۸
محمدی نژاد


پسرک؛  کَفترباز حرفه ای بود

۰ نظر ۹۹/۰۹/۰۲
محمدی نژاد